Fashionflair header
9:18 am - 09/05/2012

How to make batic jeans

Det du behöver är såklart ett plagg, klorin, hårsnoddar, hink och vatten.

All you need is a garment, bleach, scrunchies, bucket and water.

Jag snurrar runt hårsnoddar. Man kan även använda sig av snöre och liknande. Det är viktigt att man lindar hårt så att inte klorin vattnet går igenom. Storleken på ringarna avgörs genom hur tjockt du lindar runt.

I spin around the scrunchies. You can also use strings etc. It is important that you wrap tightly so that no chlorine water will go through. The size of the rings is determined by how thick you wrap around.

I detta fallet vill jag ha röda ringar i fram på mina jeans. Det som inte är täckt med hårsnoddar kommer alltså att blekas.

In this case, I wanted to have red rings in front of my jeans. The part that isn’t covered with scrunchies will be bleached.

Sen häller jag upp vatten i en hink och dränker jeansen. Detta är för att blekningen ska bli jämn.

Then I pour water into a bucket and drown the jeans. I do this because I want the bleaching to be more even.

Efter det tar jag ur jeansen ut hinken och häller på cirka en tredjedel/halva flaskan med klorin.

After that, I take the jeans out of the bucket and pour on about a third/half bottle of bleach (clorin)

Så att inte jeansen ska flyta upp har jag fyllt två glasflaskor som får agera tyngder.

I don’t want the jeans to float up, so I filled two glass bottles that will act as weights.

 

Resultatet får ni senare!

I give you the result later!

Leave a comment

Magda- May 16, 2012 at 12:38 pm
Hallo Madelene ! Do you have any photos of the result at this pair of jeans? I loved the result of the last one ,but red looks very interesting also. Thanks!
denise- May 9, 2012 at 10:43 am
Nice, ska bli kul att se! Jag gick loss med klorin och jeans: http://blogg.umeakretsarna.se/2012/05/diy-jeansshorts/ men ska nog batik-bleka en gammal jeanskjorta också..
NEW POST: heygia - camila
VIEW POSTS - VIEW PROFILE